TIEDOTUSTILAISUUS 2.4.: VASTIKKEET JA NIISTÄ VALITTAMINEN

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

 

 

ASUMISOIKEUSASUKKAAN OIKEUDET:

VASTIKKEEN TASO, MÄÄRÄÄMINEN JA SIITÄ VALITTAMINEN

 

 

Kuluttajariitalautakunta (KRIL) antoi 2.9.2013 päätöksen SASOn puheenjohtajan Jukka Kilven asumisoikeusvastikkeen tasosta ja määräämisestä tekemään valitukseen. Päätöksessään KRIL katsoi, ettei aravatasoon rakennetun asumisoikeusasunnon vastike saa ylittää Tilastokeskuksen laskemaa kunnan samankokoisten arava-asuntojen keskivuokraa. Asokodit on kieltäytynyt noudattamasta KRIL:n suositusta. Keskivuokrat ovat nähtävissä Tilastokeskuksen nettisivuilla.

 

 

Vuonna 2014 monissa Asokotien talokohteissa vastike ylittää KRIL:n suosituksen mukaisen tason. Asukkaille jaetut vastikelaskelmat eivät myöskään täytä asumisoikeuslain vaatimusta talokohtaisten todellisten kulujen esittämisestä asukkaille. Lue lisää Rakennuslehden viestiketjusta “Asokotien vastikelaskelmat 2014 lainvastaisia”:

 

 

http://www.rakennuslehti.fi/forum/viewtopic/?did=3025&page=10&order=

 

 

SASO järjestää asumisoikeusasukkaan oikeuksista ja vastikkeen tasosta valittamisesta tiedotustilaisuuden keskiviikkona 2.4.2014 klo 17.00. Paikka on Näkövammaisten Keskusliiton Iris-kekuksessa, Erica kabinetti, osoite Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki.

 

 

Tulo-ohje seuraavan linkin takana: http://www.nkl.fi/fi/etusivu/iiris/yhteys/tulo

 

Tilaisuudessa SASOn puheenjohtaja fil.tri Jukka Kilpi esittelee Kuluttajariitalautakunnan suosituksen sisältöä ja asukkaan oikeusturvakeinoja lainvastaisesti perityn vastikkeen oikaisemiseksi. Kaikki asumisoikeusasukkaat ovat tervetulleita. Tiedotustilaisuus on maksuton, mutta ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse vaaditaan: asumisoikeusasukkaat(at)hotmail.com