Tiedote 8.4.2014: Asokotien osakkeet olisi pitänyt myydä asukkaille!

http://www.kauppalehti.fi/etusivu/asuntosaatiosta+asumisoikeuskotien+ykkonen/201404668587

ASUMISOIKEUSASUKKAIDEN PUHEENJOHTAJA JUKKA KILPI:

ASOKOTIEN OSAKKEET OLISI TULLUT MYYDÄ ASUKKAILLE

Asokotien eli Suomen asumisoikeus Oy:n talot on rahoitettu asukkaiden asumisoikeusmaksuilla ja valtion ARA-lainoilla. Asukkaat ovat maksaneet Asokotien omista pääomista asumisoikeusmaksuina yli 99 prosenttia eli 170 miljoonaa euroa. VVO:n ja SATO:n sijoittaja-osakkeenomistajien pääomasijoitus Asokoteihin on vain runsas yksi miljoona euroa. Asukkaiden maksut on kirjattu talojen omistajayhtiöiden omaan pääomaan osakkeenomistajien sijoituksen rinnalle riskipääomaksi.

Asumisoikeustalot käytännössä kokonaan maksaneilla asukkailla ei kuitenkaan ole Suomen asumisoikeus Oy:n yhtiökokouksessa äänioikeutta, vaan asioista päätetään osakkeenomistajien mitättömän 0,6%:n osakepääomasijoituksen tuottamalla äänivallalla. Yhtiöiden oman pääoman sijoittajina asukkaat ovat siten asumisoikeusyhtiöiden omistajia, mutta ilman valtaa yhtiökokouksessa. Tilanne on suomalaisen oikeusjärjestelmän ja markkinatalouteen kuuluvan demokratian vastainen.

Asukkaiden äänioikeuden puuttuminen on johtanut Asokodeissa moraalikatoon ja huonoon hallintoon. Asokodit on hinnoitellut asumisoikeusvastikkeet jopa yli markkinavuokratason ja yhtiö tekee kiinteistösijoitustoimialan huippuvoittoja.

Asokotien asukkaat ovat ilmaisseet usein halunsa tulla myös yhtiön osakkeenomistajiksi. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n puheenjohtaja Jukka Kilpi pitää asukkaiden sivuuttamista yhtiön osakkeita myytäessä uutena esimerkkinä asumisoikeusasukkaiden oikeuksien törkeästä polkemisest. Kilpi pelkää, että uusi omistaja jatkaa Asokotien nykyistä lainvastaista menettelyä asumisoikeusvastikkeita määrättäessä.

Tapahtuneesta Asokotien omistajanvaihdoksesta riippumatta Suomen asumisoikeusasukkaat ry:n puheenjohtaja Jukka Kilpi uskoo asukkaiden jatkavan vireillä olevaa oikeudenkäyntien valmistelua Asokoteja vastaan. Oikeudenkäyntien tavoitteena on saada Asokodit noudattamaan kuluttajariitalautakunnan tuoreita päätöksiä, joissa lautakunta on pitänyt yhtiön vastiketasoa laittoman korkeana. Asokodit on kieltäytynyt noudattamasta kuluttajariitalautakunnan päätöksiä.