Tiedote 4.10.2011

TIEDOTE 4.10.2011: ASUKKAILLE ÄÄNIOIKEUS JA LAIN SUOJA

VAPAA JULKAISTAVAKSI HETI

SUOMEN ASUMISOIKEUSASUKKAAT r.y.

HALLITUS

ASUMISOIKEUSASUKKAILLE ÄÄNIOIKEUS JA LAIN SUOJA!

Suomen Asumisoikeusasukkaat ry aloittaa laillisuuskampanjan asumisoikeusasukkaiden oikeusturvan vakavien puutteiden korjaamiseksi.

Asumisoikeustalot on rahoitettu asukkaiden asumisoikeusmaksuilla ja valtion aravalainoilla. Asukkaat ovat maksaneet asumisoikeusyhtiöiden omista pääomista 99,6 prosenttia eli yli 300 miljoonaa euroa. Näiden yhtiöiden sijoittaja-osakkeenomistajien pääomasijoitukset asumisoikeusasuntoihin ovat vain runsas yksi miljoona euroa eli 0,4 prosenttia kokonaispääomasta. Asumisoikeustalot käytännössä kokonaan maksaneilla asukkailla ei kuitenkaan ole kotiensa omistajayhtiöissä äänioikeutta, vaan asioista päätetään osakkeenomistajien mitättömän 0,4%:n osakepääomasijoituksen tuottamalla äänivallalla.

Asukkaiden maksamat asumisoikeusmaksut ovat vuodesta 2003 alkaen olleet asumisoikeusyhtiöiden omaa pääomaa, eli täysin osakepääomaan rinnastettava erä. Asumisoikeusasukkaat pitävät suomalaisen oikeusjärjestelmän vastaisena tilannetta, jossa asumisoikeusyhtiöiden pääomat maksaneilla asukkailla ei ole äänivaltaa näiden yhtiöiden yhtiökokouksissa. Siksi asumisoikeusasukkaille tulee pikaisesti säätää yhtäläinen äänioikeus asumisoikeusyhtiöiden osakkeenomistajien kanssa.

Asumisoikeusasukkaat vaativat myös asumisoikeustalojen omistajayhtiöitä lopettamaan nykyisen asumisoikeuslain järjestelmällisen rikkomisen. Asumisoikeustaloissa perittävät vastikkeet ylittävät laissa säädetyn enimmäistason. Vastikkeita määrättäessä ei anneta lain vaatimaa talokohtaista selvitystä kunkin asumisoikeustalon todellisista kuluista.

Lakia rikkomalla on ”yleishyödylliseksi” tarkoitetusta asumisoikeustalojen omistamisesta tullut huipputuottavaa liiketoimintaa. Esimerkiksi suurimman asumisoikeustalojen omistajan Suomen Asumisoikeus Oy:n liikevoitto vuonna 2010 oli 44 miljoonaa euroa, mikä on 38% liikevaihdosta. Voitoilla on yhtiöön kerätty jo yli 80 miljoonan euron kassavarat.

Suomen Asumisoikeusasukkaat ry valitsi kokouksessaan 3.10.2011 järjestön uudeksi puheenjohtajaksi liiketoiminnan etiikan dosentti Jukka Kilven. Hän totesi kokouksessa, että Suomessa toteutettiin yleinen äänioikeus ja lakkautettiin torpparilaitos jo sata vuotta sitten. On korkea aika, että asumisoikeusasukkaat vapautetaan nykyisestä äänioikeudettoman torpparin asemastaan. Asukkaiden on saatava äänioikeus pääomittamissaan asumisoikeusyhtiöissä!

Lisätiedot:               Suomen asumisoikeusasukkaat r.y.

Puheenjohtaja Jukka Kilpi