Tiedote 27.11.2013

Asumisoikeustiedote 27.11.2013

Kuluttajariitalautakunta piti aravatason ylittäviä aso-vastikkeita ja käyttövastikkeen määräämislaskelmia lainvastaisina

Kuluttajariitalautakunta on antanut päätöksen valitukseen asumisoikeussopimuksen ja asumisoikeuslain vastaisista käyttövastikkeista. Kuluttajariitalautakunta ratkaisi jutun asukkaan vaatimusten mukaisesti.

Lautakunnan päätöksessä on useita periaatteellisesti merkittäviä asioita:

– Lautakunta totesi asumisoikeusvastikkeen tasoa koskevan riidan kuuluvan lautakunnan tehtäviin.

– Lautakunta katsoi, että Asokotien käyttövastikkeen määräämislaskelmat eivät esitä talokohteen todellisia kuluja perusvastikkeen osalta, ja että laskelmat eivät siten ole asumisoikeuslain 16d §:n mukaisia.

– Lautakunta katsoi, että asumisoikeusvastikkeen oikea vertailuvuokrataso on Tilastokeskuksen julkaisema paikkakunnan vastaavankokoisten arava-asuntojen keskivuokra (koska oli osoitettu, että talo oli aravatasoon rakennettu).

– Lautakunta katsoi, että asukkaalle tulee palauttaa 2010-2011 maksettujen käyttövastikkeiden ja Tilastokeskuksen julkaiseman aravakeskivuokran erotus.

Vuosina 2012 – 2014 on asovastikkeiden nousu jatkunut. Vastikkeet ovat monissa kohteissa jopa markkinavuokria korkeammat. Lautakunnan päätöksellä saattaa siten olla sadoille, ehkä jopa tuhansille, asoasukkaille.

Asokodit ei ole noudattanut suositusta, joka siis on vain suositus. Kuluttaja-asiamiestä on pyydetty ajamaan ryhmäkanteella suosituksen toimeenpanoa. Pyyntöön ei vielä ole saatu vastausta.

Joka tapauksessa KRIL:n suositus sinänsä ei tuo kenellekään vastikkeen palautusta tai alennusta. Ei myöskään ryhmäkanne, vaikka kuluttaja-asiamies sellaisen ajaisi. Jokaisen on itse reklamoitava vastikkeestaan, ja laadittava valitus tai nostettava kanne. Suositus voi tässä olla vahva selkänoja. Mutta jokainen talokohde on myös oma tapauksensa, ja tarvittava dokumentaatio ja todistelu on tapauskohtainen.

Suomen Asumisoikeusasukkaat ry toimii puhtaasti vapaaehtoisvoimin. Meillä ei ole palkattua henkilökuntaa, emmekä saa avustusta mistään. Siksi SASO ry ei valitettavasti pysty auttamaan yksittäisen talokohteen tai huoneiston vastikkeen oikaisuasiassa. Siinä on jokaisen kohteen ja asukkaan toimittava itse.

Tarvittaessa on syytä kääntyä asianajajan puoleen. Vastikeriita kuuluu oikeusturvavakuutuksen piiriin. Talon asukkaat voivat ajaa vastikeoikaisua joukkokanteena, jolloin kuluriski voidaan jakaa.