TIEDOTE 26.4.2012: AJANKOHTAISTA ASUMISOIKEUSASUKKAIDEN VASTIKKEISTA JA ÄÄNIOIKEUDESTA‏

TIEDOTE 26.4.2012: AJANKOHTAISTA ASUMISOIKEUSASUKKAIDEN VASTIKKEISTA JA ÄÄNIOIKEUDESTA‏

Hyvät asumisoikeusasukkaat,

Laillisuuskampanja

Vaatimuskirjelmän ”ASUMISOIKEUSASUKKAIDEN ÄÄNI KUULUMAAN – LAITTOMAT VASTIKKEIDEN KOROTUKSET PERUTTAVA” allekirjoitti viime vuoden lopulla yli 150 asukasta. Heidän joukossaan oli yli 20 talohallituksen puheenjohtajaa edustaen ainakin 2000 asukasta. Kiitos teille kaikille, jotka tulitte mukaan!

Kirjelmä jätettiin tiedoksi talojen omistajayhtiöille, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle, Eduskunnan Ympäristövaliokunnalle, Kataisen hallituksen asuntopoliittiselle työryhmälle ja ministeri Krista Kiurulle.

Vastikkeet eivät ole laskeneet, eikä meillä vielä ole äänioikeutta. ARA ja ASOkodit eivät ole antaneet mitään vastausta esittämiimme vaatimuksiin. ASOkotien asukashallitus päätti, ettei se kutsu koolle pyytämäämme valtakunnallista talotoimikuntien puheenjohtajien kokousta käsittelemään kirjelmässä esitettyjä asioita.

Mutta jotain on alkanut tapahtua. Asuntoministeri on alkanut toimia 🙂 Seuraavassa linkki Rakennuslehden tuoreeseen uutiseen:

http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/talous/28167.html

Vastikelaskelmat 2012

Kuluvana vuonna asukkaille esitettäviin vastikkeiden määräytymislaskelmiin ja jälkilalaskelmiin sovelletaan ensimmäistä kertaa uudistettua Asumisoikeuslain 16 pykälää. Se vaatii, että asukkaille esitetään todelliset talokohtaiset kulut ja todellinen vastikkeen määrä.

Olen tästä asiasta ollut yhteydessä ARAan ja antanut lausunnon ARAn luonnoksesta vastikkeiden määräytymislaskelmaoppaaksi. Mielstäni opas jättää edelleen mahdolliseksi sen, että yhtiöt jyvittävät ”todellisiksi” talokohtaisiksi joitain korjauskuluja jotka eivät ole taloon todella tehtyjä korjauksia. Samoin näyttäisi siltä, että vastikelaskelmassa voidaan omistajayhtiön yleiskuluista (hallinto, markkinointi tms.) allokoida talokohteelle kuluja jollain muulla perusteella kuin kohteen pinta-alan suhteessa.

Jos näin menetellään, vastikelaskelmat eivät vieläkään kerro talokohteen todellisia kuluja lain edellyttämällä tavalla. Ne ovat akuankkalaskelmia, lainatakseni erään talohallituksen puheenjohtajan laskelmista äskettäin käyttämää kuvaavaa ilmaisua. Sellaisina vastikeen tasauksen todellinen määrä jää pimentoon, ja laskelmat ovat lain vastaisia.

Miksi omistajayhtiöt pelkäävät näytää todellisia aikuisten oikeita talokohtaisia kuluja vastikelaskelmissa? Vastaus voi olla vain se, että kasvukeskuksissa vastikkeiden tasauksen todellinen määrä on järkyttävän suuri. Se saattaa olla jopa 5-10 kertainen vastikelaskelmassa esitettyyn tyasausen määränä esitettyyn akuankkalukuun! Yhtiöt pelkäävät tämän totuuden tulemista asukkaiden tietoon, ja siitä alkavaa kapinaa ylikorkeita vastikkeita vastaan.

Asukkaat voivat asukaskokouksessa kieltäytyä, hyväksymästä esitettyjä vastikkeita ja vastikelaskelmia jos ovat tyytymättömiä vastikkeiden korkeuteen tai niiden perusteluihin. Riittää esimerkiksi seuraavan päätöksen tekeminen: ”Asukaskokous ei hyväksy esitettyä käyttövastiketta, koska se on Asumisoikeuslain 16 pykälän vastainen”. Hylkäävä päätös jättää asukkaille mahdollisuuden myöhemmin vaatia vastikkeen alennusta Kuluttajariitalautakunnassa tai käräjäoikeudessa.

Kantelut ja valitukset

Parhaillaan on vireillä mm. seuraavia prosesseja asumisoikeusasukkaiden aseman parantamiseksi:

– Valitus Kuluttajariitalautakunnalle siitä, että kohteen vastike ylittää lain salliman vertailuvuokratason.

– Kantelu Oikeuskanslerille laittomuuksista Avain Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa.

– Kantelu Oikeuskanslerille ARAn laiminlyönneistä vastikkeen tasoon kohdistuvan asukasvalituksen käsittelyssä.

– Kantelu Valtiontalouden Tarkastusvirastolle ARAn laiminlyönneistä ja valtion asumiseen ohjaaman aravarahoituksen valumisesta sijoittajien hyödyksi.

Facebook

Seuratkaa ja tykätkää Facebookissa Asumisoikeusasukkaat –sivua. Tulen siellä päivittämään tietoja mm. kantelu- ja valitusprosessien etenemisestä. Asukkaat ovat myös tervetulleita kavereikseni. Facebook on kanavani tiedonvälityksessä SASO ry:n asioista.

Aloitteet ASOkotien aluekokouksille

Monet talokohteet ovat jo tehneet ASOkodeille kaikille taloille tiedoksi annettavat aloitteet asukkaiden äänioikeudesta ja vastikkeiden lainmukaisesta määräämisestä.

Aloitteiden tekemiseen on asukkailla Yhteishallintolain nojalla oikeus, ja ASOkodeilla velvollisuus edistää asukkaiden toimintaa.

ASOKODIT EI OLE NÄITÄ ALOITTEITA LÄHETTÄNYT TIEDOKSI TALOTOIMIKUNNILLE!