TIEDOTE 23.8.2012: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KUNTIEN PUUTUTTAVA VUOKRIEN KOHTUUTTOMUUKSIIN‏

TIEDOTE 23.8.2012: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KUNTIEN PUUTUTTAVA VUOKRIEN KOHTUUTTOMUUKSIIN‏

SUOMEN ASUMISOIKEUSASUKKAAT RY
Puheenjohtaja Jukka Kilpi

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KUNTIEN PUUTUTTAVA UUSILLA VALTUUKSILLAAN VUOKRIEN JA ASUMISOIKEUSASUNTOJEN VASTIKKEIDEN KOHTUUTTOMUUKSIIN

Helsingin Sanomat uutisoi 23.8.2012 ARAn siirtäneen vuokrien valvontatehtävän kunnille. Tämä koskee myös ASO-asuntojen vastikkeita. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n puheenjohtaja dosentti Jukka Kilpi pitää ARAn päätöstä hyvänä.

Kilven mielestä kunnilla on nyt selkeä tehtävä valvoa, että aravakotien hinnoittelussa pysytään lakien edellyttämässä kohtuullisuudessa ja omakustannusperiaatteessa. Nyt näitä lain säätämiä periaatteita rikotaan varsinkin pääkaupunkiseudulla vuokrien ”tasauksen” nimissä.

Tosiasiassa vuokrien ja vastikkeiden tasauksella rikotaan lakien vaatimusta asumisen kohtuullisuudesta. Esimerkiksi suurimman asumisoikeustalojen omistajan ASOkotien voitto 2011 oli 20%, viidennes kerätyistä vastikkeista. Erityisesti pääkaupunkiseudun kunnissa asukkaiden tulee vaatia, että kunnat käyttävät niille nyt osoitettua oikeutta puuttua kohtuuttomiin vuokriin ja vastikkeisiin.

Pääkaupunkiseudulla asumisoikeustaloissa peritään markkinavuokrien tasolla olevia vastikkeita, joissa ”tasauksen” osuus on jopa puolet vastikkeen määrästä. Tasaus on ylimääräinen tulonsiirto asumisoikeusyhtiöiden voittoihin, jota ei tule sallia. Toisin kuin ministeri Kiuru väittää, kohtuuttomuuksiin puuttuminen ei ole vaikeaa. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain asetuksella kohtuullisten asumismenojen ylärajat kunnittain ja rakennustyypeittäin. Kunta voi kieltää aravataloissa nämä kohtuulliset asumismenot ylittävät vuokrat ja vastikkeet.