kl 11.10.2011

Kauppalehti 11.10.2011:

ASUMISOIKEUSASUKKAILLE ÄÄNIOIKEUS YHTIÖISSÄÄN

Asumisoikeustalot on rahoitettu asukkaiden asumisoikeusmaksuilla ja valtion aravalainoilla. Asukkaat ovat maksaneet asumisoikeusyhtiöiden omista pääomista 99,6 prosenttia eli yli 300 miljoonaa euroa. Näiden yhtiöiden sijoittaja-osakkeenomistajien pääomasijoitukset asumisoikeusasuntoihin ovat vain runsas yksi miljoona euroa eli 0,4 prosenttia kokonaispääomasta. Asumisoikeustalot käytännössä kokonaan maksaneilla asukkailla ei kuitenkaan ole kotiensa omistajayhtiöissä äänioikeutta, vaan asioista päätetään osakkeenomistajien mitättömän 0,4%:n osakepääomasijoituksen tuottamalla äänivallalla.

Asukkaiden maksamat asumisoikeusmaksut ovat vuodesta 2003 alkaen olleet asumisoikeusyhtiöiden omaa pääomaa, eli täysin osakepääomaan rinnastettava erä. Oman pääoman sijoittajina asukkaat ovat asumisoikeusyhtiöiden omistajia, mutta ilman valtaa yhtiökokouksessa. Tilanne on suomalaisen oikeusjärjestelmän ja markkinatalouteen kuuluvan demokratian vastainen. Siksi asumisoikeusasukkaille tulee pikaisesti säätää yhtäläinen äänioikeus asumisoikeusyhtiöiden osakkeenomistajien kanssa.

Asumisoikeustalojen omistajayhtiöiden on myös lopetettava nykyisen asumisoikeuslain järjestelmällinen rikkominen. Asumisoikeuden omistajilta perittävät vastikkeet ylittävät laissa säädetyn enimmäistason. Vastikkeita määrättäessä ei anneta lain vaatimaa talokohtaista selvitystä kunkin asumisoikeustalon todellisista kuluista.

Lakia rikkomalla on ”yleishyödylliseksi” tarkoitetusta asumisoikeustalojen omistamisesta tullut huipputuottavaa liiketoimintaa. Esimerkiksi suurimman asumisoikeustalojen omistajan Suomen Asumisoikeus Oy:n liikevoitto vuonna 2010 oli 44 miljoonaa euroa, mikä on 38% liikevaihdosta. Voitoilla on yhtiöön kerätty jo yli 80 miljoonan euron kassavarat.

Suomessa toteutettiin yleinen äänioikeus ja lakkautettiin torpparilaitos jo sata vuotta sitten. On korkea aika, että asumisoikeusasukkaat vapautetaan nykyisestä äänioikeudettoman torpparin asemastaan. Asukkaiden on saatava äänioikeus pääomittamissaan asumisoikeusyhtiöissä!

Jukka Kilpi

Liiketoiminan etiikan dosentti

Suomen asumisoikeusasukkaat r.y.:n puheenjohtaja