JULKILASUMA 15.5.2012: SUOMEN ASUMISOIKEUSASUKKAAT RY VAATII KIIREELLISTÄ TUTKINTAA AVAIN ASUMISOIKEUS OY:N VAROJEN KÄYTÖSTÄ JA VAKAVARAISUUDESTA‏

JULKILASUMA 15.5.2012: SUOMEN ASUMISOIKEUSASUKKAAT RY VAATII KIIREELLISTÄ TUTKINTAA AVAIN ASUMISOIKEUS OY:N VAROJEN KÄYTÖSTÄ JA VAKAVARAISUUDESTA‏

SUOMEN ASUMISOIKEUSASUKKAAT ry

LEHDISTÖTIEDOTE 15.5.2012 / VUOSIKOKOUS

SUOMEN ASUMISOIKEUSASUKKAAT RY VAATII KIIREELLISTÄ TUTKINTAA AVAIN ASUMISOIKEUS OY:N VAROJEN KÄYTÖSTÄ JA VAKAVARAISUUDESTA

Avain Asumisoikeus Oy omistaa 5500 asumisoikeusasuntoa. Yhtiön entinen toimitusjohtaja Perttu Liukku on ostanut määräysvallan näihin asuntoihin 160 000 eurolla. Nämä ns. Liukku –kaupat ovat asukaskantelujen perusteella parhaillaan Oikeuskanslerinviraston ja PRH:n tutkimuksen kohteena.

Asukkailta saatujen tietojen mukaan Avain Asumisoikeus Oy:n asumisoikeusasuntoja on ryhdytty vuokraamaan mm. Baltian maista tulevien rakennusmiesten käyttöön. Nämä remontoivat Avain Asumisoikeus Oy:n taloja suomalaisen Enero Works Oy:n nimissä. Enero Works Oy:n johdossa toimii Marko Vuorela.

Asukkaiden tietoon on tullut, että Marko Vuorela toimii myös Viroon rekisteröidyn Enero Works Estonia Oü:n johdossa. Viron kaupparekisterissä tämän yhtiön johtoon on lisäksi merkitty Avain Asumisoikeus Oy:ssä määräysvaltaa käyttävä Perttu Liukku. Kaksi kuukautta sitten virolainen Enero Works Estonia on vaihtanut uudeksi nimekseen Sunhill Export Oü. Tiedot viittaavat siihen, että Avain Asumisoikeus Oy:n omistajat ostavat Avaimelle palveluja yhtiöltä, jonka takana he saattavat itse olla edunsaajina.

Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n vuosikokous vaatii viranomaisilta kiirellisiä toimia Avain Asumisoikeus Oy:n kiinteistöjen hoidon lainmukaisuuden selvittämiseksi.

Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n puheenjohtajaksi uudelleen valittu liiketoiminnan etiikan dosentti Jukka Kilpi toteaa, että asumisoikeusmaksut ovat Avain Asumisoikeus Oy:n taseessa yhtiön riskipääomaa. Asukkaiden kotien ja heidän asumisoikeusmaksuina tekemien pääomasijoitusten turvaamiseksi on viranomaisten varmistettava, että Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeenomistajat eivät lähipiirin liiketoimilla tai lainvastaisella menettelyllä vaaranna yhtiön asemaa ja vakavaraisuutta asumisoikeustalojen omistajana.

Puheenjohtaja Kilven mielestä Avain Asumisoikeus Oy:n toiminnasta saadut tiedot osoittavat, että asumisoikeusasukkaille on säädettävä heidän sijoituksiaan vastaava äänioikeus asumisoikeustalojen omistajayhtiöissä. Avain Asumisoikeus Oy:ssä asukkaiden pääomasijoitukset ovat yli 70 miljoonaa euroa. Kuitenkin määräysvalta Avain Asumisoikeus Oy:ssä on kokonaan Perttu Liukulla, joka kumppaniensa kanssa on sijoittanut vain 160 000 euroa – eli kaksi tuhannesosaa asukaiden sijoituksesta.