HS 31.8.2012

KUNTIEN PUUTUTTAVA ASUMISOIKEUSASUNTOJEN VASTIKKEIDEN KOHTUUTTOMUUKSIIN

Helsingin Sanomat uutisoi 23.8.2012 ARAn siirtäneen vuokrien valvontatehtävän kunnille. Tämä koskee myös ASO-asuntojen vastikkeita. ARAn päätös on hyvä. Kunnilla on nyt selkeä tehtävä valvoa, että aravakotien hinnoittelussa pysytään lakien edellyttämässä kohtuullisuudessa ja omakustannusperiaatteessa. Lakeja rikotaan nyt vuokrien ”tasauksen” nimissä.

Esimerkiksi suurimman asumisoikeustalojen omistajan ASOkotien voitto 2011 oli  viidennes kerätyistä vastikkeista. Erityisesti pääkaupunkiseudun kunnissa asukkaiden tulee vaatia, että kunnat käyttävät niille osoitettua oikeutta puuttua kohtuuttomiin vuokriin ja vastikkeisiin.

Pääkaupunkiseudulla asumisoikeustaloissa peritään markkinavuokrien tasolla olevia vastikkeita, joissa ”tasauksen” osuus on jopa puolet. Tämä on ylimääräinen tulonsiirto asumisoikeusyhtiöiden voittoihin, jota ei tule sallia. Toisin kuin ministeri Kiuru väittää, kohtuuttomuuksiin puuttuminen ei ole vaikeaa. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain asetuksella kohtuullisten asumismenojen ylärajat kunnittain ja rakennustyypeittäin. Kunta voi kieltää aravataloissa asetuksen rajat ylittävät vuokrat ja vastikkeet.

Jukka Kilpi

Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n puheenjohtaja, Helsingin Sanomissa 31.8.2012