Aso-vastikkeiden kohtuullistaminen

ASOVASTIKKEIDEN KOHTUULLISTAMINEN

Asumisoikeuslain 16§ säätää, että asumisoikeusasukkailta voidaan periä kohtuullista käyttövastiketta.

Sama säädös on sisällytetty Aravalakiin ja Korkotukilakeihin. Kaikki nämä lait sisältävät myös omakustannusperiaatteen.

Laki ei tarkemmin määrittele, mikä on kohtuullisen vastikkeen enimmäismäärä.

Valtioneuvosto vahvistaa kuitenkin asetuksella vuosittain kohtuullisten asumiskustannusten ylärajat kunnittain ja rakennustyypeittäin. Asumisoikeustalojen ”yleishyödyllisten” omistajien määräämät asokotien vastikkeet kuitenkin yleensä ylittävät selvästi Valtioneuvoston asettamien kohtuullisten asumiskustannusten rajat. Tämä on seurausta siitä, että omistajat eivät piittaa lain edellyttämästä omakustannusperiaatteesta ja kohtuullisuudesta määrätessään vastikkeita, vaan hinnoittelevat asumisoikeusasumisen markkinavuokrien tasolle.