ASUMISOIKEUSTIEDOTE 1.12.2014: Ympäristöministeriön valmistelut seuraavan hallitusohjelman asuntopolitiikaksi

ASUMISOIKEUSTIEDOTE 1.12.2014: Ympäristöministeriön valmistelut seuraavan hallitusohjelman asuntopolitiikaksi

Ympäristöministeriö järjesti 2.12.2014 Säätytalolla asumisen asiantuntijoille ja etujärjestöille kuulemistilaisuuden liittyen hankkeeseen, jossa valmistellaan seuraavan hallitusohjelman asuntopoliitisia toimenpiteitä. Edustan tilaisuudessa Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:tä. YM:n hanketta aloitettaessa helmikuussa 2014 antamaani lausumaan voi tutustua yhdistyksen nettisivuilla

http://asumisoikeus.com/?page_id=479
Alla tiedoksenne ja tutustuttavaksi 2.12. tilaisuuden osanottajille tänään lähettämäni taustamateriaali asumisoikeusjärjestelmän ja ARA-rahoituksen epäkohdista ja tarvittavista uudistuksista.
Asumisoikeusasukkaille tärkein tarvittava uudistus on meille talojen omistajayhtiöiden oman pääoman sijoittajina kuuluvan äänioikeuden saaminen. Se ei maksa valtiolle eikä omistajayhtiöille mitään, eikä sen säätäminen loukkaa perustuslain omaisuuden suojaa. Äänioikeus vain toteuttaa markkinatalouden ja demokratian perusperiaatteen: antaa riskipääoman sijoittajille heille kaikkialla kuuluvan omaisuuden suojan ja okeuden.
Jakakaa tätä viestiä eteenpäin kaikin tavoin. Kertokaa äänioikeusuudistuksen tarpeesta erityisesti kansanedustajaehdokkaallenne, vaalit ovat tulossa!

Asumisoikeusasukkaiden oikeussuojan puutteet

http://asumisoikeus.com/wp-content/uploads/2012/09/Jukka-Kilpi-HS-13032011-Asumisoikeusasukkaat-ansaitsevat-paremman-omaisuuden-suojan.pdf
ARA-rahoitukseen tarvittavat rakenteelliset uudistukset

http://www.hs.fi/mielipide/a1361248460774?jako=2b90872d52b8eb28ff2fdae35395eb94&ref=fb-share
Parhain terveisin, äänioikeutta odottaen
Jukka Kilpi
puheenjohtaja
Suomen Asumisoikeusasukkaat ry