ASOLAKIEN HISTORIA

ASUMISOIKEUSLAKIEN HISTORIA

Asumisoikeuslainsäädäntö syntyi vuonna 1990. Sen jälkeen on lakeja muutettu useaan otteeseen.

Eduskunta on lakeja käsitellessään toistuvasti ilmaissut tahtonaan, että lakeja olisi kehitettävä Ruotsin asumisoikeusmallin suuntaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä.

Eduskunnan tahdosta huolimatta asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia lisääviä uudistuksia ei ole vielä tehty.  LUE LISÄÄ: VTL Eric Hällströmin selvitys SASO ry:n vanhoilla nettisivuilla asumisoikeuslainsäädännön kehityksestä.