SASO ry 8.12.2011: ASUKKAIDEN KIRJELMÄ MINISTERI KIURULLE – VASTIKKEITA KOHTUULLISTETTAVA JA ASUKKAILLE ÄÄNIOIKEUS‏

SASO ry 8.12.2011: ASUKKAIDEN KIRJELMÄ MINISTERI KIURULLE – VASTIKKEITA KOHTUULLISTETTAVA JA ASUKKAILLE ÄÄNIOIKEUS‏

Arvoisa ministeri Kiuru,

Suomen Asumisoikeus Oy:n Asokotien asumisoikeusasukkailleen jakaman tiedotteen kautta vastaanotimme pyyntönne, että asukkaat saattaisivat Teidän ja hallituksen asuntopoliittista ohjelmaa valmistelevan työryhmän tietoon esityksiä asumisoikeusjärjestelmän kehittämiseksi. Olen yhdessä Suomen Asumisoikeus Oy:n, Avain Asumisoikeus Oy:n ja TA Asumisoikeus Oy:n muiden asukkaiden kanssa koonnut yhteen näkemyksemme asukkaiden kannalta kiireellisimmistä uudistustarpeista:

ASUMISOIKEUSASUKKAIDEN ÄÄNI KUULUMAAN- LAITTOMAT VASTIKKEIDEN KOROTUKSET PERUTTAVA!

Me allekirjoittaneet Suomen Asumisoikeus Oy:n, Avain Asumisoikeus Oy:n ja TA Asumisoikeus Oy:n talotoimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet kiinnitämme kotiemme asukashallinnon, omistajayhtiöiden sekä Ympäristöministeriön huomiota seuraaviin vakaviin puutteisiin asumisoikeusasukkaiden oikeusturvassa:

1) KÄYTTÖVASTIKKEIDEN TASO ON KOHTUUTON Asumisoikeuslain mukaan asukkailta voidaan periä kohtuullista vastiketta. Maksamamme vastikkeet ylittävät selvästi valtioneuvoston kohtuulliseksi vahvistaman tason. Vaadimme, että Ympäristöministeriö valvovana viranomaisena ohjeistaa asumisoikeustalojen omistajayhtiöt noudattamaan vastikkeiden määräämisessä valtioneuvoston vahvistamia kohtuullisten asumismenojen rajoja.

2) KÄYTTÖVASTIKELASKELMAT OVAT LAIN VASTAISIA Asumisoikeuslain mukaan asukkaille on vastikkeen määräytymislaskelmassa esitettävä talokohtaiset kulut eriteltynä, ja vastikkeiden tasaukseen eri kohteiden välillä käytettävä raha omana eränään. Näin ei nyt tapahdu. Laskelmissa esitetään korjaus- ja pääomakuluina jostain kokonaisuudesta asukkaille tuntemattomalla kaavalla kullekin kohteelle allokoitu laskennallinen kustannus. Siten myöskään asukkaille esitetty vastikkeen tasauksen määrä ei vastaa todellisuutta. Vaadimme, että vastikkeiden määräytymislaskelmassa esitetään kunkin talokohteen todelliset kulut myös pääomavastikkeen osalta.

3) ASUMISOIKEUSASUKKAILLE ÄÄNIOIKEUS ASUKKAIDEN OMISTAMISSA ASUMISOIKEUSYHTIÖISSÄ Asukkaat ovat asumisoikeusmaksuina maksaneet 96% talojensa omistajayhtiöiden omista pääomista. Se on yli 300 miljoonaa euroa. Yhtiöissä käyttävät kuitenkin äänivaltaa yksin osakkeenomistajat, jotka yhteensä ovat sijoittaneet vain yhden miljoonan. Tuolla yhden miljoonan euron sijoituksella päätetään asukkaiden sijoittamien 300 miljoonan euron käytöstä, sekä valtion yhtiöille talojen rakentamiseen lainaamista yli miljardista (1000 miljoonaa) eurosta. Lisäksi asukkailta on kerätty voittoja yhtiöihin yli 100 miljoonaa euroa.

Asumisoikeusasukkaat ovat asumisoikeusyhtiöiden omistajia. Asukkaiden asumisoikeusmaksut ovat yhtiöiden riskipääomaa, ja sellaisena täysin osakepääomaan rinnastettava erä. On suomalaisen oikeusjärjestelmän vastaista, etteivät asukkaat omistajina voi käyttää äänioikeutta yhtiöidensä yhtiökokouksissa. Vaadimme Asumisoikeuslain muuttamista niin, että talojen omistajayhtiöiden omaan pääomaan sijoitetuilla asumisoikeusmaksuilla on äänivalta yhtiökokouksessa.

ALLEKIRJOITUKSET:

YHTEENSÄ 148 ALLEKIRJOITTAJAA, JOISTA 20 TALOTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAA EDUSTAEN YLI 2000 ASUMISOIKEUSASUKASTA.