ETUSIVU


SUOMEN ASUMISOIKEUSASUKKAAT ry on asumisoikeusasukkaiden etujärjestö, jonka puheenjohtajana 2011-2015 toimi tohtori Jukka Kilpi.
Tämä on Jukka Kilven nettisivusto, johon on koottu tietoa asumisoikeusasumisesta ja asukkaan oikeuksista.

 

ASUMISOIKEUTESI ON UHATTUNA – TAISTELE KOTISI PUOLESTA!

Ympäristöministeriö on julkistanut esityksen uudeksi asumisoikeuslaiksi 23.2.2017.

Ministeriön lakiluonnos on asukkaille tylyä luettavaa. Asumisoikeuden pysyvyys aiotaan lopettaa. Lakiluonnos romuttaa asukkaan vahvan irtisanomissuojan, ja siten koko nykyisen asumisoikeusjärjestelmän.

Ympäristöministeriö haluaa, että talojen omistajayhtiöt voivat irtisanoa asukkaat. Siten kiinteistön omistaja voisi heittää ihmiset ulos kodeistaan, myydä talot ja pistää rahat taskuunsa. Tämä loukkaa asoasukkaiden perustuslaillisia oikeuksia.

SADAT ASUKKAAT OVAT LÄHETTÄNEET LAINVALVONTAVIRANOMAISILLE SEURAAVAN KANTELUN JA TOIMENPIDEPYYNNÖN KEVÄÄLLÄ 2017:

Kantelu ja toimenpidepyyntö perustuslain 15 §:n ja 19 §:n vastaisen lainsäädännön valmistelusta ympäristöministeriössä

Ympäristöministeriö on 23.2.2017 julkistanut luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle uudeksi laiksi asumisoikeusasunnoista. Luonnoksessa esitetään (93 §), että kiinteistöjen (asumisoikeustalojen) omistajayhtiöille tulisi mahdolliseksi irtisanoa asukkaiden asumisoikeussopimuksia. Irtisanomisen jälkeen asukkaat voidaan häätää kodeistaan ja myydä talot.

Asumisoikeus perustuu asukkaan ja kiinteistön omistajan välillä solmittuun asumisoikeussopimukseen. Se on yksityisoikeudellinen varallisuusarvoinen sopimus.

Nykyisen asumisoikeuslain 650/1990 voimassa ollessa (vuodesta 1990 tähän päivään) solmitut asumisoikeussopimukset eivät mahdollista ympäristöministeriön julkistaman lakiluonnoksen 93 §:n sisältämää asumisoikeuden irtisanomista. Asumisoikeusjärjestelmän peruspilari on tähän saakka ollut asukkaan vahva irtisanomissuoja. Siten nykyiset asumisoikeussopmukset ja niiden asukkaalle takaama asumisoikeuden pysyvyys nauttivat perustuslain 15 §:ssä turvattua omaisuuden suojaa.

Kukin asukas on myös tehnyt hänen kotinsa talokiinteistön omistavaan yhteisöön pääomasijoituksen (asumisoikeusmaksu), joka vastaa n. 15% asunnon rakennuskustannuksista. Nämä asukkaiden sijoitukset on kirjattu kiinteistöjen omistajayhteisöjen vapaaseen omaan pääomaan.

Asukkaiden pääomasijoitukset ovat yli 400 miljoonaa euroa. Omistajayhteisöissä kaikkea päätösvaltaa käyttävien osakkeenomistajien pääomasijoitukset ovat vain n. kaksi miljoonaa euroa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on todennut (PeVL 45/2002 – HE 100/2002 s. 2), että asumisoikeusmaksut ovat pääomasijoitus, joka nauttii perustuslain omaisuuden suojaa.

Ympäristöministeriön luonnoksessa esitetään, että uusi laki asumisoikeusasunnoista voidaan säätää tavallisena lakina. Ympäristöministeriö esittää näin, vaikka lakiesityksessä puututaan asukkaiden varallisuusarvoisten yksityisoikeudellisten sopimussuhteiden ja asukkaiden tekemien pääomasijoitusten pysyvyyteen antamalla toiselle sopijapuolelle ja viranomaiselle valta lopettaa sopimuksia ja irtisanoa sijoituksia vastoin asukkaan tahtoa. Siten ympäristöministeriön valmistelema lakiluonnos on ristiriidassa perustuslain 15 §:n antaman omaisuuden suojan ja perustulakivaliokunnan asumisoikeuden perustuslaillista asemaa koskevien linjausten kanssa.

Kiinnitän myös huomiota siihen, että ympäristöministeriön valmistelema lakiluonnos on ristiriidassa perustuslain 19 §:n kanssa, koska lakiluonnoksessa heikennetään asukkaan asumisturvaa ja mahdollisuuksia asumisensa omatoimiseen järjestämiseen.

Edelleen kiinnitän huomiota siihen, että lakiluonnokseen sisältyvä asumisoikeusasukkaan varallisuusoikeuksiin puuttuminen murentaa sopimussuhteessa olevan heikomman osapuolen eli asukkaan oikeussuojaa. Tästä syystä ympäristöministeriön luonnos asumisoikeuslaiksi on suomalaisen sopimusoikeuden keskeisen periaatteen, heikomman suojan, vastainen.

Näillä perusteilla pyydän ryhtymään toimenpiteisiin ympäristöministeriön virheellisen ja harhaanjohtavan lainvalmistelun johdosta sen estämiseksi, että asumisoikeusasukkaiden oikeussuojaa heikennettäisiin perustuslain vastaisesti säätämällä uusi irtisanomisen mahdollistava laki asumisoikeusasunnoista tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Asumisoikeustaistelija Jukka Kilpi ja sadat asukkaat ovat lähettäneet tämän kantelun oikeuskanslerille, oikeusministeriölle, lainsäädännön arviointineuvostolle ja eduskunnan perustuslakivaliokunnalle.

Lue ympäristöministeriön valmistelemasta asumisoikeusasuntojen Suuresta Puhalluksesta lisää Jukka Kilven blogista
Tiilikainen: Asoasukkaat pihalle ja talot lihoiksi

Katso You Tubesta Jukka Kilven esitys asumisoikeusasumisesta Jukka Kilpi: Asoasukkaan oikeudet YouTube

Lue lisää asumisoikeusasukkaiden oikeussuojasta ja Jukka Kilven oikeustaistelusta tämän sivun yläkulmassa olevan valikon kautta avautuvilta sivuilta.

Lue lisää asumisoikeustaistelija, kaupunginvaltuutettu Jukka Kilven toiminnasta jukkakilpi.fi

Jaa: